“politikasimetri.” ne demek?

Belki, insanoğlunun tarih boyunca bir arada yaşamasıyla başlayan toplumsallaşma sürecinin “sosyal bağlamını” bu güne kadar bir çırpıda ifade edebilen ilk kavram: politikasimetri.


politikasimetri logosu
  • Politik: Belli bi hedefe ulaşabilmek için uzlaşmayı, iyi geçinmeyi amaçlayan.
  • Politika: Amaç, yöntem ve içerik esaslarının bütünü.
  • Asimetri: Aralarında bakışım bulunmayan (iki şey) veya iki yanı arasında bakışım olmayan (bir şey); karşıtlık, karşıt olma, zıtlık, çelişki.
  • Simetri: İki veya daha çok şey arasında biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu, bakışım.

Bir arada yaşamaktan yola çıktığımız bu kavramla; kayıtlı ve kayıtsız tarih boyunca bütün savaşların, bütün anlaşmaların… Toplumsal birliktelik bağlamıyla; Türk, Kürt, Alman, İspanyol, Laz, Çerkez, Arap, Ermeni, Müslüman, Yahudi, Hıristiyan… İnsaniyet kavramlarındaki; ahlaki, dini, putperest, deist, ateist, bencil, milliyetçi, hamasi, ırkçı, hümanist, cinsiyetçi, sosyalist, demokratik, komünist, kapitalist, liberal, zorlayıcı, kabul edici, anarşist… 

…Her ne varsa; hepsinin yahut etkileşimlerinin gölgesinde gelişen “bireysel aidiyet duygusunun” kavramsal olarak, toplumsal birlikteliğini POLİTİKASİMETRİ ile ifade edebiliyoruz.

politikasimetri (.com)

İşte bu kavram üzerinde alan yaratan; cesur, hiç bir propaganda üretme yükümlülüğü olmayan, her hangi bir ticari kâr baskısı ya da menfaati gölgesinde kurulmayan, bağımsız bir sivil proje!

Bu sebeple; politikasimetri, toplumsallaşma sürecinde kaçınılmaz olarak aidiyet duygusu bağlamıyla gelişen, bireysel – tüzel, her konuda, tüm söylemlere açık! Yani; “Kendi kanaatine taraf olan herkese”…


Bu manifesto, politikasimetri kurucuları tarafından kaleme alınarak 21.02.2020 tarihinde kabul edilmiş, Wayback Machine internet arşivine eklenerek yayımlanmıştır.


En son yayınlanan özgür yazılar


Habertersi – Bu terslikte bi’iş var?


Politikasimetri youtube kanalımızda yeni haber analiz programı “habertesi” başlıyor. Ercan Ayin ve Hüseyin Şensu ile gündemin ince detaylarını takip edin.