Laik devlet, memur imam! - Hüseyin ŞENSU
Bizimle etkileşime geçin

Laik devlet, memur imam!

Laik devlet, memur imam!

Görüş

Laik devlet, memur imam!

[Okuma Süresi: 2 dk] “İmam nasıl olunur?” diye bir soru varsa aklınıza takılan… Her düzende, kurumsal olarak, gayet düzenli bir maaşla olunur!

Evveliyatı Şeyhülislamlığa dayanan ve Cumhuriyet’in ilanından önceki dönemde yani Osmanlı Devleti’nden, Türkiye Cumhuriyeti’ne geçiş sürecinde Şer’iye ve Evkaf Vekâleti olarak… 3 Mart 1924 itibariyle de yeni laik devletin Diyanet İşleri Reisliği adıyla Kurumsal İslam niteliğini her dönem gözlemleyebilirsiniz. “İmam nasıl olunur?” diye bir soru varsa aklınıza takılan… Her düzende, kurumsal olarak, gayet düzenli bir maaşla olunur!

Bu “düzen” de, Hz. Ali düşmanı Muaviye zihniyetinin çok özel bir “siyasal idarecilik mirasıdır”.

Aklınıza takılması gereken asıl soru şu olmalıdır: “İmamlık maaşla nasıl yapılabilir?”

İslam’ın özü, özgürlüktür… İnanana da inanmayana da. Hal böyleyken, diyanet ve din işleri bir toplumsal yönetim aracına dönüşecek olursa ciddi sıkıntıları beraberinde getirir.

Evet, insanın inanç ile yaşamını ayırması mümkün değildir… İnsan inandığı gibi yaşar. Peki, “inancı” kontrol arıcına çevirirse?

Oysa… Çok iyi anlaşılmalıdır ki; devletin din işlerine karışmayacağı laiklik lakırdısı da boştur.

Çünkü imamlar 657’ye tabi devlet memuru olarak bu kaideye aykırıdır…. Günümüzde de Cumhuriyet kurulurken de öncesinde de!

Hatta ilginç bir şekilde; “İmamlar 657’ye tabidir, bir itirazımız yok” diyen CHP’de, “dinin” toplumsal yönetim aracı olarak kullanılması yönünde mutabıktır.

Maaşlı imam atamak…

Tam olarak Kurumsal İslam inşa etmektir. Şöyle bakılacak olursa; imam maaş alıyorsa… Kabul etmeyeceği, katılmadığı; dikte edilmiş bir cuma vaazını değiştirebilir mi? Hayır! İşinin bir parçası “onu okumak!”

Veya olması gerektiği şekliyle “çoğunluğun seçtiği imam olur” mu? Hayır! İmamlar atanarak görevlendirilir. Oysa, Çoğunluk da kaidelerine uygun olarak imamını seçecektir zaten.

Bu noktada “Diyaneti güvenilir kılan kimdir ve tepeden inme ‘namaz kıldıracak, vaaz verecek’ bir memur görevlendirmesi” olması gereken midir?

Namaz kıldırmak bir “imam” mesleği mi?

Daha ilginci… Mesela; camiyi halk yapar, memur imamları Cumhurbaşkanlığı’na bağlı diyanet gönderir! Sebep…

Cami yapabilecek bir cemaatin imamlık edecek kimsesi yok, öyle mi?

Cami görevlileri kimlerdir?

Diyanetin mevzuatına göre; Başimam-hatip, uzman imam-hatip ve imam-hatip ile başmüezzin ve müezzin-kayyımlar… Din görevlileri kimler? Başvaiz, uzman vaiz, vaiz, murakıp, Kur’an kursu başöğreticisi, Kur’an kursu uzman öğreticisi, Kur’an kursu öğreticisi ve cami görevlileri…

Allah Allah! Kadrolara bak. Camilerde vakit namazları ile cuma, bayram ve teravih namazlarını kıldırmak dışında; ilgili yönetmeliğe göre 442 sayılı Köy Kanunu gereğince köy ihtiyar meclisi tabii üyeliğini yürütmek de var, görevleri arasında.

Anlaşılıyor ki “Namaz” bildiğimiz gibi sadece İslam’ın şartlarından biri değil… Mesele namaz kıldırma meselesi de değil! Tuhaf bir yönüyle, İslam olmayanların da… Hatta (960912 faaliyet tanımıyla kayıtlı) Genelev Hizmetlerinin de dahil olduğu vergi katılımıyla… Faiz gelirleriyle… Müslümanlara ulaşan bir devlet meselesidir.

Ya da diğer tanımıyla Kurumsal İslam yani; devletin, din işlerinin tam olarak içinde yer alarak asla laik bir kaideyle kurulmadığı gerçeğiyle yüzleşmek meselesi.

Hüseyin ŞENSU

A gerçekler padişahı, benim gibi bir münâfık gördün mü sen? / Dirilerinle diriyim, ölülerinle ölüyüm ben.

Yorum yapmak için tıklayın

Hemen bir yorum yapın!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

Biraz daha Görüş

Hızlı Dolaşım (!)

Reklam Alanı Kadraj Akademi Youtube kanalı
To Top